Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin strony sklepu agapo.pl

Regulamin strony sklepu agapo.pl

Nasz Dział Handlowy pracuje w godzinach 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku.
Zakupów ...


Nasz Dział Handlowy pracuje w godzinach 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku.
Zakupów poprzez stronę internetową można dokonywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 
Regulamin sklepu internetowego z dnia 01.01.2023
 
DEFINICJE

► Sprzedawca – PC-NET Rafał Latacz wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 949-136-66-07 , REGON 150333165
► Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą,
► Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
► Klient – Przedsiębiorca, bądź Konsument,
► Klient B2B - klientem będącym firmą (z ang. Business to Business). Jest to sytuacja, w której pracuje się realizując usługi lub sprzedając produkty innej firmie. Praca/Sprzedaż w tym sektorze oznacza zatem pracę z klientem firmowym, korporacyjnym. 
► Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie,
► Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),
► VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).
► Regulamin – niniejszy regulamin,
► Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.agapo.pl,
► Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących towarów dostępnych w Sklepie.

§ 1 Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem  http://agapo.pl  prowadzony jest przez firmę:
PC-NET Rafał Latacz wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 9491366607 , REGON  150333165
§ 2 Składanie zamówień
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
§ 5 Rękojmia dla Przedsiębiorców
1. Sprzedawca zapewnia, iż dostarcza towar pozbawiony wad. W przypadku stwierdzenia wady, odpowiedzialność spoczywa na Sprzedawcy.
2. W przypadku stwierdzenia wady przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca ma prawo niezwłocznie wymienić towar lub usunąć wadę. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeśli to przekroczy wartość zamówionego towaru.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.           

3.  Przedsiębiorca korzystający z rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszt dostawy pokrywa sprzedawca.
4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi istnieje w momencie kiedy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat do wydania towaru przedsiębiorcy.
Usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy wolny od wad przedawnia się z upływem roku ale nie może się zakończyć przed końcem dwóch lat.
W/w terminie Przedsiębiorca ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży lub możliwość złożenia oświadczenia w którym domaga się obniżenia ceny z powodu wykrytej wady towaru.

Przy żądaniu przedsiębiorcy wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, czas na odstąpienie od umowy sprzedaży lub roszczenia obniżenia ceny rozpoczyna się dopiero z chwilą kiedy upłynie termin w którym sprzedawca ma obowiązek wymienić towar na nowy lub usunąć wadę

5. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres sklepu. Przedsiębiorca może dołączyć dokumentację fotograficzną reklamowanego towaru.
6.  Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania reklamacji.

§ 6 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres info@agapo.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
8. Zawieranie umów sprzedaży B2B
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego Towaru. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
  • Użytkowanie i konserwowanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami Producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.
  • Brak pełnej zapłaty za zakupiony Towar powoduje utratę uprawnień Kupującego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kupującego. Powyższe materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów, w szczególności nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9. Konsument (klient) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§ 7 Zwrot towarów
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

Zwrotowi podlega wyłącznie Towar pełnowartościowy, co oznacza, że Towar:

a) nie może nosić śladów użytkowania,

b) musi być nieuszkodzony, sprawny technicznie,

c) musi posiadać nienaruszone oryginalne folie zabezpieczające Towar, plomby i naklejki producenta,

d) musi zostać dostarczony w oryginalnym, niezniszczonym, niereperowanym za pomocą taśmy klejącej opakowaniu, które zawiera wszystkie fabryczne zabezpieczenia (np.: styropiany mocujące, fizeliny),

e) musi być kompletny musi zawierać wszelkie akcesoria wydane podczas zakupu towaru, instrukcję obsługi inne dokumenty wydane razem z Towarem

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@agapo.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres PC-NET ul. Słonecznikowa 6B, 42-224 Częstochowa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako
załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
4. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Musi jednak ponieść koszt zwrotnej przesyłki towaru (tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. C-511/08).
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. nawilżane chusteczki higieniczne;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;
(podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta)
 
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
§ 8 Zwrot pieniędzy
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.
§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów
marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.
 
 
Załącznik nr 1
 
Zgłoszenie reklamacyjne
 
sporządzone w dniu ...............
 
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):
..............................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.
Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.
 
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
Formularz odstąpienia od umowy
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
dane firmy
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................
 
 
Ja ......................................................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................
numer zamówienia ..........................................
Data zawarcia umowy to ........................................................ ,
data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko ............................................
Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................
 
 
............................................................
(czytelny podpis Klienta)
 
 
Wypełniony formularz proszę wysłać na adres: info@agapo.pl

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Szanowni użytkownicy Sklepu Internetowego www.agapo.pl
Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności
  Polityka Prywatności.
Informacje cookies